Bekendmaking watervergunning voor het herinrichten van de waterhuishouding t.b.v. de bouw van een kerk aan de Walhuisweg 5 te Kootwijkerbroek

DeKootwijkerbroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking watervergunning voor het herinrichten van de waterhuishouding t.b.v. de bouw van een kerk aan de Walhuisweg 5 te Kootwijkerbroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het herinrichten van de waterhuishouding t.b.v. de bouw van een kerk aan de Walhuisweg 5 te Kootwijkerbroek voor het graven van oppervlaktewaterlichamen C (bergingsvijvers, greppel noord- en oostzijde en nieuw oppervlaktewater in de vorm van duikers; het aanbrengen van een stuwconstructie in een oppervlaktewaterlichaam C; brengen van (hemel)water in een oppervlaktewaterlichaam vanaf nieuw verhard oppervlak.De vergunning is verzonden op 20 februari 2024. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.Inzien van stukkenU kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 23 februari 2024 tot en met 4 april 2024 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden. Bezwaar maken?Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.PrivacyWaterschap Vallei en Veluwe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het waterschap kunt u vinden in onze privacyverklaring, deze vindt u op https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/privacy/.VragenVoor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Ogink (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 57 79 36 67. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32.Het nummer van de vergunning is Z2023-12-0329/D2024-01-2188

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deKootwijkerbroekgids.nl op 27-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Kootwijkerbroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deKootwijkerbroekgids.nl
Redactie deKootwijkerbroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Kootwijkerbroek
  2. wsb-2024-3273

Gerelateerde berichten